ساقی نامه فضولی – saqinamə füzuli

SAQİNAMƏ

Saqi, mǝdǝd et ki, dǝrdmǝndǝm!

Qǝm silsilǝsinǝ paybǝndǝm.

Qǝm dǝfinǝ cami-mey dǝvadır,

Tǝdbiri-qǝm eylǝmǝk rǝvadır.

Sǝndǝn nǝ inayǝt olsa vaqe

Fikr etmǝ ki, mǝndǝ ola zaye

Mǝn bir sǝdǝfǝm, sǝn ǝbri-niysan,

Ver qǝtrǝvü al dürri-ğǝltan.

Sǝnsǝn xurşidü mǝn siyǝh xak,

Ver atǝşü al cǝvahiri-pak.

Rǝhm et ki, qǝribü xaksarǝm,

Bimunisü yarü qǝmgüsarǝm.

Ol bir neçǝ hǝmdǝmi-müvafiq,

Yǝni şüǝrayi-dövri-sabiq,

Tǝdric ilǝ gǝldilǝr cǝhanǝ,

Tǝzim ilǝ oldular rǝvanǝ.

Dövran oları müǝzzǝm etdi,

Hǝr dövr birin mükǝrrǝm etdi.

Hǝr birinǝ hami oldu bir şah,

Zövqi-süxǝnindǝn oldu agah.

Türkü ǝrǝǝcǝmdǝ ǝyyam,

Hǝr şairǝ vermiş idi bir kam.

Şad etmiş idi Əbunǝvası,

Harun xǝlifǝnin ǝtası.

Bulmuşdu sǝfayi-dil Nizami,

Şirvanşahǝ düşüb girami.

Olmuşdu Nǝvaiyi-süxǝndan,

Mǝnzuri-şǝhǝǝhi-Xorasan.

Söz gövhǝrinǝ nǝzǝr salanlar,

Gǝncinǝ verib gühǝr alanlar,

Çün qalmadı, qalmadı fǝsahǝt,

Ərbabi-fǝsahǝt içrǝ rahǝt.

Ol taifǝ çǝkdi xirqǝyǝ baş,

Halǝtlǝrin etmǝz oldular faş.

Ta olmaya rǝsmi-şer mǝfqud,

Əbvabi-fünuni-nǝzm mǝsdud.

Lazım mǝnǝ oldu hifzi-qanun,

Zǝbti-nǝsǝqi-kǝlami-mövzun.

Naçar, tutub tǝriqi-namus,

Rahǝtdǝn olub müdam, mǝyus,

Əhdi sözǝ istivar qıldım,

Əşar demǝk şüar qıldım.

Çün xǝlqǝ xilafi-müddǝayǝm,

Onlar zǝmincǝ süst rǝyǝm.

Hǝr söz ki, gǝlir zühurǝ mǝndǝn,

Min tǝnǝ bulur hǝr ǝncümǝndǝn.

Eylǝr hǝsǝd ǝhli bağlayıb kin,

Tǝhsin ǝvǝzinǝ nǝfyü nifrin.

Ümmid ki, rǝf olub küdurǝt,

Tǝğyirpǝzir ola bu surǝt.

Ol qövm bu gülşǝnǝ girǝndǝ,

Bu gülşǝn içindǝ gül dǝrǝndǝ

Gül tazǝ idivü sǝbzǝ növxiz,

Tǝrpǝndikcǝ nǝsimi-gülriz

Onlar gülü dǝrdilǝr, mǝni-zar

Hala dilǝrǝm dǝrǝm xǝsü xar.

Bu bǝzmǝ olar verǝndǝ tǝzyin

Mey saf idi, bǝzm hǝm növayin.

Mey safi olara oldu ruzi,

Qaldı mǝnǝ daği-dürd suzi.

Bu dürdǝ mǝn olmuşam hǝvaxah,

Bir nǝşǝ verǝrmi, bilmǝzǝm, ah!

 

Advertisements

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

w

%s qoşulma

%d bloqqer bunu bəyənir: