Araz elsəs – mahnı sözləri آراز السس

Mahni sözleri

Ozan & Uşaqlar

Sizi xoş gördük uşaqlar!

Damağiniz yerindəmi?

Söyləyib,soruşacaqlarim var!

Görək könlünüzcemi!

Buyur ozanim xoşgəldin!

Damağimiz yerində!

Aç sandiği,tök panbiği!

Görək nəvar könlündə?

Bu yuvarlaq yerkürəsində,

Ayriayri millətlər var,

Hər millətin ayri adi,

Ayri dili,ayri yurdu!

Söyləyin görək siz kimsiz?

Hansi eldən kimlərdənsiz?

Hansi dildə danişirsiz?

Hansi soydan,kimlərdənsiz?

Elimiz Türk ellərindən,

Dilimiz Türkcədir ozan!

Soyumuz Oğuzlardandir!

Yurdumuzdur Azərbaycan!

Əvet!Dogrudur Türkuz biz!

Turan ellərindəniz biz!

Sayca yeddi Türk devləti,

Yeddidən biriyiz biz!

Ən balacasi!Quzey Qibris!

Ən böyükü isə Qazağisatan!

Özbəkistan!Qirqizistan!

Türkiyə!Türkmənistan!

Bunlar bizim devlətlərdir,

Hamisi doğmadir bizə,

Ancaq doğmalar doğmasi,

Azərbaycandir bizə!

Yurdumuzda gözəl kəndlər!

Coxlu gözəl səhərlər var!

Böyuk,adlim səhərlərdən,

Aranizda bilənmi var?

Təbriz!Baki!Urmu!Naxcivan!

Qəzvin!Susa!Gəncə!Həmədan!

Ərdəbil!Səki!Astara!Maki!

Xoy!Samaxi!Marağa!Zəncan!

Sava ile Göyçay nəylə taninar?

Yaxşi,dadli Nariyla!

Bəs ibnisina seheri Həmədan?

Yaxşi saxsi qabiyla!

Təbrizin iri Kuftəsi!

Bakinin Düşbərəsi!

Ərdəbilin Horrasi,Xəşili!

Lənkəranin Ləvəngisi!

Xoyun Qizilgülü,Ağtutu!

Marağanin Sabini!Sucuğu!

Zənganin kəsgin Piçaği!

Urmunun Uzumu,Noğulu!

Astaranin Çay tarlasi!

Qubaninda Ağ almasi!

Naxcivanin Badamlisi!

Şekinin Bozbaşi,Halvasi!

Nizaminin yurdu Gəncə!

Cavadxan yetirdi Gəncə!

1918 də

yurdumun baskəndi Gəncə!

Təbriz devrimlərin yurdu!

Təbriz iyitlərin yurdu!

Səttarxanlar!Bağirxanlar!

Xiyabanlilarin yurdu!

Qarabağ çalçağir yurdu!

Mahnilar yurdu Qarabağ!

Yerdə,Göydə bəllibilsin!

Bizimdir bizim!Qarabağ!

Qəzvinin qara dabandaşi!

Urmuda iç Ayranaşi!

Hər yerin yaşindan artiq!

Bizim Qobustanin yaşi!

Yurdumuzda uca,hündür,

Dumanli,qarli dağlar var!

Ən yuksəyi,hansi dağdir?

Aranizda bilənmi var?

Ətəyi çiçəkli,güllü,

Başi dumanli,Göllü!

Dağlarin ağsaqqalidir!

Savalan deyərlər ona!

Yurdumuzda əsgilərdən,

Qalan yenilməz qalalar var!

Adli,sanli qalalardan,

Aranizda bilənmi var?

Təbrizin Ərkqalasi!

Bakinin Qizqalasi!

Naxcivanin Əlincesi!

Kəleybərin Bəzqalasi!(Babəkin Bəzqalasi!)

Yurdumuzda axarsular,

Baliqli göllər,çaylar var!

Isti sular,Qazli sular,

Bumbuz axan Bulaqlar var!

Araziyla Kür qovuşar!

Birləşib Xəzərə yollaşar!

Ciğati,Tatavu caylari,

ŞorgölƏ doğru ağnaşar!

Urmunun Şorgölu gözəl!

Gəncənin Göygölü gözəl!

Isti yayda dinlənmyə,

Xəzərin sulari gözəl!

Sağolun!Varolun Uşaqlar!

Sizə alqişlar olsun!

Bu toprağin duzu,çörəyi,

Sizlərə halal olsun!(Ətiniz,qaniniz olsun!)

Bu devlet bizim devlətdir!

Bu millət bizim millət!

Bu devləti,bu milləti,

Sevib,sevdirmək gərək!

Bu tobraq bizim topraqdir!

Bu bayraq bizim bayraq!

Bu topraqi,bu bayraği,

Sevib,sevdirmək gərək!

Araz Elsəs 2002-12-01

ATLAR

Atlanıb Atlara atlıya-atlıya,
Atları dördnala, çapdıra-çapdıra,
Batıdan,doğuya, doğudan batıya,
Taqqırı-tuqquru, çaptırı-çupduru,
Çapaçapa gəldik biz!

ərgənəkondan dogduq, Börtə çinə ularkən
Ildırımlar susardı Qılınçlarımiı oynarken,
Çin xaqanı şaşırdı, çinə duvar yapdırdı,
Qurdbasli tug əllərdə,sagsoldan axınırkən!
Gökdə Tanrı yerdə biz dəlıqanlı Türkləriz!
Yerlə gök arasında, diz qırıb, yurdsalan biz!

Atlanıb Atlara atlıya-atlıya,
Atları dördnala, çapdıra-çapdıra,
Batıdan,doğuya, doğudan batıya,
Taqqırı-tuqquru, çaptırı-çupduru,
Çapaçapa gəldik biz!

Altaylardan,Baykaldan, doğulan günəşiz biz!
Orxandan,Yeniseydən, hayqıran varlıgız biz!
Tanrının dağlarından, səslənən türküləriz!
Bu düzənsiz dünyanı, düzənləyən Türkəlriz!
Gökdə Tanrı yerdə biz dəliqanlı Türkləriz!
Yerlə gök arasında, diz qırıb, yurdsalan biz!
Yuxarı

Devrim

Qalx Aqardaş! Ayoldaş!Arxadaş!
Qalx!yuxudan,bu devran bizimdir!
Qalxda sıyrıl qınından yaraxdaş!
Hoydu hoydu!bu meydan bizimdir!
Təbriz,Urmu,Erdəbil,Həmədan,
Qəzvin,Zəncan,butöv Azərbaycan!
Qarşımızda Iran adlı şeytan!
Tanrı bizimlş meydan bizimdir!
Göylərə ucalsın qurtuluş mahnısı!
Hey!!!!!!uğurlar bizimdir!
Baş qaldırıb ayaxlansın ellər!
Yuksəlsin göylərə yumruq əllər!
Dalğalansın çevriliş dənizi!
Göy gişnəsin,titrəsin bu yerlər!
Ûstümüzä ,çəkilmiş bu göylər,
Altımıza döşenmiş bu yerlər,
Ay,Ulduzlar,parlayan bu Günəş
Uğrumuza uğurlar dilərlər!
Göylərdə söylənir qurtuluş mahnısı!
Hey!!!!!!uğurlar bizimdir!
Yuxarı

Salmas!
Quşcu gediyin enincə,
Hətəm dərəsin kecincə,
Xanın taxtına yetincə,
Bir el var adı Salmas!
Dordyanı dağlarla sarıq!
Bir dağı var Qarnıyarıq!
Ûç dəli sevgiyə tanıq!
Bir el var adı Salmas!
Baxçacığın meyvəsi bol!
Cağırır!Gəl! qonağım ol!
Əlat yerdən Yerkokon yol!
Kokünə tay Kök olmaz!
Istisu,Diriş çəməni!
Minas deyər gəl ıç məni!
Zola deyər gəl keç məni!
Varıb,görməlı Salmas!
Hödərdə var Koroğlular!
Bəllıbılsınler yağılar!
Yağıya qan qusdurarlar!
Salmas igitsiz olmaz!
Bu elin adı Salmas!
Gülü,Çiçəyi solmaz!
Ərəvil ərlərinə,
Igitlikdə tay olmaz!
Isti yay günlərindən,
Xoy yeli əksik olmaz!
Yuxarı

Xoy!

Salmasdan yuxarı gəlincə,
Qotur çayına yetincə,
Xatin korpüsün keçincə,
Burası Xoydu!Xoydu!
Ulu paşalar oylağı!
Qiş qişlağı,Yay yaylağı!
Turk qalası Türk oylağı!
Burası Xoydu Xoydu!
Qoşa bağı,Dağ bağı var!
Neçə duzlu dağları var!
Dadli balı,qaymağı var!
Burası Xoydu Xoydu!
Qızılgülü eldə birdir!
Günəbaxanı ipiridir!
Ağ tutları şipşirindir!
Burası Xoydu Xoydu!
Burası Xoydu Xoybu!
Igitlər yurdu Xoydu!
!Köksündə qoç buynuzundan
qala saldıran Xoydu
Elləri cox sevimli!
Gözəllər yurdu Xoydu!
Yuxarı

Yavru ceyran
Çöl,
Çölün düzü,
Düzüm düzüm düzülüb Ceyran sürüsü,
Sürünün ortasi,
Bir Qaplanın, qanlı dırnaqlarının altından,
Aman-Aman bagırar bir yavru Ceyran!
Şaqqa-şaqqa şaqqalanan Ceyranın səsini kimdir duyanə
Gözlərində umu,küsü ,
Yavrucağım!səni duyacaqmı ceyran sürüsü
Sürünün görüb,seçdiyi,
Yamyaşıl otlaqlardır,
Deyil sənin bagırdığın,
Deyil qara toprağı qızardan al qan!
Umu küsünü buraq!
Ölümün gözünə dik bax!
Ölümünü qazan yavru Ceyran!
Ölümünü qazan!
Işdə burası Iran!
Bir gün olacaq viran!
Saat 12,
Güpəgündüz,
Minarələrdən səslənir əzan!
Meydanlara toplanır sürü-sürü insan!
Bu arada Türkəm diyə vurulur bir insan!
Umu küsünü buraq!
Ölümün gözünə dik bax!
Ölümünü qazan yavru Ceyran!
Ölümünü qazan!
Mahnılar

ULUSUM OYAN!

Çık-çık-çık-ötüşür saatlar,
Çıkıltılarla yıxılan bız,
Saat birə,biz onbirə,
Geriyə addımlayan biz!
Illər çapır dördnala,
Kim qirila,kim qala,
Atımızla başbaşa,
Mışıl-mışıl yatan biz!
Nəqədər surəcək bu durumə
Yetər usandıq biz!
Ehey!uyuyan ulusum oyan!
El üçün vuruşan əllər varolsun!
Dönüb yumruğa,söylə birdaha,
Didilib bölünən elımız birolsun!
Yabançı labratorlarda,
Katalizator olan biz!
Yaddilli makinalarla,
əriyib asemile olan biz!
Nəqədər surəcək bu durumə
Yetər usandıq biz!
Ehey!uyuyan ulusum oyan!
El üçün vurusan ellər varolsun!
Dönüb yumruga,söylə birdaha,
Didilib bölünən elımız birolsun!
Yuxarı

İran ordusunda qulluq edən Türk əsgərlərinə
Ehey!Qardaş!səninləyəm!
Sözüm sənədir qardaşım
Dildaşım,qandaşım,qardaş
A!Yurddaşım!səninləyəm!
Ehey!Iran ordusunun
Qorxmaz,igit qəhrəmani
Pasdarı,ərteşisi,
Türk əsgeri səninləyəm!
Nədir böylə çalişdığın!
Gecə gündüz uğraşdığın
Savaşdığın,vuruşduğun
Alqanına bulaşdığın
Itirib axtardığın nə,
Verdiyinnə,aldığın nə
Külüng vurub,tər tökdügün,
Kim üçündür,nədir böylə
əylən biraz!A!qardaşım
Tərini sil!Dincəl biraz
Papağını qoy qabağa
Mağıl,mağıl düşün biraz!
Az olmadı iran üçün
Şəhidimiz,əlilimiz,
Az olmadı yaralımız,
Itginimiz,əsirimiz!
Borcuydusa ödədik biz
Varımızla,yoxumuzla,
Artıqlamasıyla belə
Canımızla,qanımızla!
Uüruna baş qoyduğumuz
Yaxşıca oynatdı bizi
Biz uğrunda candan keçdik
Oysa çaldı,çapdı bizi.
Qanımızı şuşələdi,
ətimizi şişələdi,
Sordu iliklərimizi
Kotanına çatdı bizi.
Bərkə düşəndə öydülər,
Irana başsız dedilər,
Eşşəkləri körpü keçcək,
Bizi alçaldıb,söydülər
Tanrıdan ərməğan olan
Tanrının bir izi olan
Anadoğma dilimizdə
Danışmağa qoymadılar.,
Insanlıq haqqıdır dedik
Yazıb oxumaq dilədik
Bu təbii haqqı belə
Bizə rəva qılmadılar.
Muhəmmədi mustəfanın,
Vəsf edib tərif etdiyi,
Allahın qoşunu diyə
Öydügü,təmcid etdigi,
Dilinin öyrənilməsin
Tosiyə,təkid etdigi
Türkün mənəviyyatina
Sayqısısca saldırdılar.
Keçmişimiz,tariximiz,
Unudulub,yalanlandı,
Kimliyimiz alçaldıldı,
Varlığimız taptalandı.
Bizə qondarma bir kimlik
Qondarma bir ad verdilər
Iranlı,aryayinəsəb
Damğasın vurdular bizə.
Irançılıq şuariylə
əriyib yox olmadayıq,
Farsın şovonizm əliylə
Sıxılıb boğulmadayıq.
Iran adlanan bu yerdə
Neçə millət yaşar,Ancaq!
Yalnız bir millətin adı
Yuksəkdən söylənməkdədir,
Bəradərliq,bərabərliq,
Yalnız ağızlarda boş söz
Bu ölkədə yalnız farsın
Bayrağı yrllənməkdədir!

Bəs biz kimik bu ölkədə
Şeytan fəhləsiyik,nəyik
Dəyərsiz bir malıq yoxsa
Koləyikmi,quluq,nəyik
Onca qayğisını çəkdik
Bır azca sayqımız yoxmu
Başının üstduündə əsdik
əlimizin duzu yoxmu
Biz saymadıq özümüzü
Kim sayacaq indi bizi
Dəyər vermədik biz bizə
Kim dəyər verəcək bizə
Bütün sayılan millətlər
Öz bayrağı altda yaşar!
Başqasına yuklət olmaz
Yalnız öz yükün daşıyar.
Ehey! Qardaş səninləyəm
Sözüm sənədir qardaşım
Dildaşım,qandaşım,qardaş!
A!yurddaşım səninləyəm!
Ehey!Iran səngərinin
Candan keçən qəhrəmanı
Pasdarı,ərteşisi,
Türk əsgəri səninləyəm!
Yetər farsın dərmanıa
Su olub axdığın yetər!
Iran adlı bu ölkədə
Daş üstdə daş qoydun yetər!
Qardaş!gəl tök ətəyindən
Dağılmış iranın daşın
Özün öz agan ol qardaş
Özəlin olsun,öz başın!
Özünə dön!özünə gəl!
Nəvarsa özlüyündədir,
Itirib axtardıqların,
Özlüyündə,özündədir!
Bir varaq öncə tarixdə
Bizik dövlətlər yaradan!
Emperatorluqlar quran,
Yer üzündə at oynadan!
Gəl!keçmişə arxalanıb,
Gələcəyə inamıynan,
Qur bağımsız dövlətini
Öz gücünə inan!inan!
Güvən damarlarındakı
Ap arı,qutsal qanına!
Sarıl bütün varlığınla,
Doğma Azərbaycanına!
Azərbaycan!Azərbaycan!
Ağ köynəgi timtilit qan!
Yalqız,kimsəsiz,qan aglar!
Ürəyi qan!Köksü şan! şan!
Onun uğruna baş qoyub
Buyruğunda olmalıyıq,
Onun qarşında diz çöküb
Qulluğunda durmalıyıq!
Qayğısına qalmalıyıq!
Ağrısını almalıyıq!
Gecə,gündüz göz qirpmadan,
Qoruğçusu olmalıyıq!
Qəl!yıxılmıs qalamızı
Yenidən quraq,qaldıraq!
Sönmüş ocaqlarımızda,
Yenə tonqallar qalayaq!
Pasdar,Bəsic,Ərteş olub,
Qoruyaq öz yurdumuzu,
Yurdumuz azərbaycana,
Yenilməz bir ordu olaq!
Ehey!Qardaş səninləyəm!
Sözem sənədir qardaşım!
Dildaşım,qandaşım,qardaş!
Türk əsgəri səninləyəm!
Ehey!Iran ordusunun,
Qorxmaz,igit qəhrəmanı!
Pasdarı,Ərteşisi,
Türkəsgəri səninləyəm!
Papağını qoy qabağa!
Yaxşı yaxşı,düşün ardaş!
Özlüyünə,özünə dön,
Dogru yolun budur qardaş!
Qurtuluşun bu yoldadir,
Doğru yolun budur qardaş!…
Araz Elsəs
2000-8-16 Isveç/Malmö
Yuxarı

Yazıq sana!

Otuz milyonluq ulusam!qalxıb ayaqlanmışam!
Boynubükük yaşamaqdan,yorulub usanmışam!
Varlığıma yiyələnib,kimliyimə varmişam!
Qarşımdaca şitil olma!əzilib,leşolarsan!
Yazıq sana Iran adlı pozuq ölkə yə yazıq!
Yürütdüyün siyasətə,tutduğun yola yazıq!
əlin açılmış,oxunmuş qaçaq yolun yox yaziq!
Mən odam odla oynama!alışarsan yanarsan!
Mən dağam!susmuş yanardağ!qurşunlar mana neyler!
Gecəgündüz qazmaqdasan!qazma dağlara neylər!
Yaz gəlince yenə açar,köksümdə lalagüllər!
Sənsə qazdıgın quyular içində quylanarsan!
Təbrizin daşqazanıyam!qaynayıb daşmaqdayam!
Sanki susmuş yanardağdım,püsgürüb,daşmaqdayam!
Qurtuluşun delisiyem qoynuna qoşmaqdayam!
Daşolub keçmə qarşima!əzilib leşolarsan!

Advertisements

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

w

%s qoşulma

%d bloqqer bunu bəyənir: